ראשי / מדריכים / מדריך גרגרים / שי

מדריך גרגרים / שי

שם הגרגר אפקט מיקום תמונה
Aguav משחזר חצי מנקודות החיים המקסימליים.

(הפוקימון נהיה מבולבל אם הוא לא אוהב את הטעם)

אי אקאלה:
– דרך 4
 
Apicot מעלה את ההגנה המיוחדת כשנקודות החיים מתחת ל-25% אי אולה אולה:
– חוף מבודד (Seclud Shore)
 
Aspear מפשיר את הפוקימון אם הוא קפוא אי אולה אולה:
– חוף מבודד (Seclud Shore)
– דרך 16
 
Babiri מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג פלדה ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Belue נועד להיות פוקיבלוק / פאפין לא נמצא באלולה  
Bluk נועד להיות פוקיבלוק / פאפין לא נמצא באלולה  
Charti מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג אבן ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Cheri מרפא שיתוק אי מלמלה:
– דרך 2
– דרך 3

אי אקאלה
– דרך 5
– דרך 8

 
Chesto מעיר את הפוקימון אם הוא ישן אי מלמלה:
– דרך 2
– דרך 3

אי אקאלה:
– דרך 5
– דרך 8

אי אולה אולה:
– חוף מבודד (Seclud Shore)

 
Chilan מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג נורמל ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Chople מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג לחימה ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Coba מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג תעופה ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Colbur מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג אופל ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Cornn נועד להיות פוקיבלוק / פאפין  לא נמצא באלולה  
Custap מאפשר לפוקימון לתקוף ראשון אם נקודות החיים מתחת ל25% הגרגר הזה לא זמין  
Durin נועד להיות פוקיבלוק / פאפין  לא נמצא באלולה  
Enigma משחזר 25% מנקודות החיים המקסימליות אם הוא מותקף במתקפה סופר אפקטיבית הגרגר הזה לא זמין  
Figy משחזר חצי מנקודות החיים המקסימליים.

(הפוקימון נהיה מבולבל אם הוא לא אוהב את הטעם)

אי אקאלה:
– דרך 4
 
Ganlon מעלה את ההגנה כשנקודות החיים מתחת ל-25% אי אולה אולה:
– דרך 17
 
Grepa עושה את הפוקימון יותר חברותי. אבל מוריד את ההגנה המיוחדת ב-10 אי אולה אולה:
– דרך 10
 
Haban מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג דרקון ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Hondew עושה את הפוקימון יותר חברותי. אבל מוריד את ההתקפה המיוחדת ב-10 אי אולה אולה:
– דרך 10
 
Iapapa משחזר חצי מנקודות החיים המקסימליים.

(הפוקימון נהיה מבולבל אם הוא לא אוהב את הטעם)

אי אקאלה:
– דרך 4
 
Jaboca אם היריב תוקף במתקפה פיזית, אז אחר כך 12.5% מנקודות החיים המקסימליים שלו יורדים הגרגר הזה לא זמין  
Kasib מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג רוח ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Kebia מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג רעל ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Kee אם הפוקימון אוחז בו, הגרגר מגביר את ההגנה של הפוקימון אם הוא מותקף במתקפה פיזית אי אולה אולה:
– דרך 10
 
Kelpsy עושה את הפוקימון יותר חברותי. אבל מוריד את ההתקפה ב-10 אי אולה אולה:
– דרך 10
 
Lansat  

מעלה בחדות את הסיכוי שהמתקפה של הפוקימון תהיה קריטית

אי פוני:
– באטל טרי
(מקבלים מהפקידה כשעושים 100 ניצחונות רצופות)
 
Leppa משחזר 10 נקודות כוח אי מלמלה:
– דרך 2
– דרך 3

אי אולה אולה:
– חוף מבודד (Seclud Shore)
– דרך 17

 
Liechi מעלה את ההתקפה כשנקודות החיים מתחת ל-25% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Lum מרפא כל מצב מזיק. לדוגמה: שינה, שריפה, רעל וכולי אי אקאלה:
– דרך 4
– דרך 5
– דרך 8

אי אולה אולה:
– דרך 16
– דרך 17

 
Mago משחזר חצי מנקודות החיים המקסימליים

(הפוקימון נהיה מבולבל אם הוא לא אוהב את הטעם)

אי אקאלה:
– דרך 4
 
Magost נועד להיות פוקיבלוק / פאפין לא נמצא באלולה  
Maranga מעלה את ההגנה המיוחדת כשהפוקימון מותקף במתקפה מיוחדת אי פוני:
– מישורי פוני (Poni Plains)
 
Micle מעלה את רמת הדיוק כשנקודות החיים של הפוקימון מתחת ל25% הגרגר הזה לא זמין  
Nanab נועד להיות פוקיבלוק / פאפין לא נמצא באלולה  
Nomel נועד להיות פוקיבלוק / פאפין לא נמצא באלולה  
Occa מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג אש ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Oran משחזר לפוקימון 10 נקודות חיים אי מלמלה:
– דרך 2

אי אקאלה:
– דרך 8

אי אולה אולה:
– דרך 16

 
Pamtre נועד להיות פוקיבלוק / פאפין לא נמצא באלולה  
Passho מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג מים ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Payapa מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג על-חושי ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Pecha גורם לפוקימון להפסיק להיות מורעל אי מלמלה:
– דרך 3

אי אקאלה:
– דרך 4
– דרך 8

אי אולה אולה:
– דרך 16
– דרך 17

 
Persim גורם לפוקימון להפסיק להיות מבולבל אי מלמלה:
– דרך 2
– דרך 5
– דרך 8

אי אולה אולה:
– דרך 16
– דרך 17

 
Petaya מעלה את המתקפה המיוחדת כשנקודות החיים של הפוקימון מתחת ל25% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Pinap נועד להיות פוקיבלוק / פאפין לא נמצא באלולה  
Pomeg עושה את הפוקימון יותר חברותי. אבל מוריד את נקודות החיים ב-10 אי אולה אולה:
– דרך 10
 
Qualot עושה את הפוקימון יותר חברותי. אבל מוריד את נקודות ההגנה ב-10 אי אולה אולה:
– דרך 10
 
Rabuta נועד להיות פוקיבלוק / פאפין לא נמצא באלולה  
Rawst מרפא את הפוקימון ממצב שריפה אי אקאלה:
– דרך 5

אי אולה אולה:
– דרך 17

 
Razz נועד להיות פוקיבלוק / פאפין לא נמצא באלולה  
Rindo מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג עשב ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Roseli מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג פיה ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Rowap אם היריב תוקף במתקפה פיזית, אז אחר כך 12.5% מנקודות החיים המקסימליים שלו ירדו הגרגר הזה לא זמין  
Salac מעלה את המהירות כשנקודות החיים של הפוקימון מתחת ל25% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Shuca מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג אדמה ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Sitrus משחזר 25% מנקודות החיים המקסימליים אי מלמלה:
– דרך 2
– דרך 3

אי אקאלה:
– דרך 8

אי אולה אולה:
– דרך 16
– דרך 17

 
Spelon נועד להיות פוקיבלוק / פאפין לא נמצא באלולה  
Starf מעלה בחדות סטט אחד כשנקודות החיים של הפוקימון מתחת ל25% אי פוני:
– באטל טרי
(מקבלים מהפקידה כשעושים 200 ניצחונות רצופות)
 
Tamato עושה את הפוקימון יותר חברותי. אבל מוריד את הנקודות המהירות ב-10 אי אולה אולה:
– דרך 10
 
Tanga מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג חרק ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
Wacan מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג חשמל ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
Watmel נועד להיות פוקיבלוק / פאפין לא נמצא באלולה
Wepear נועד להיות פוקיבלוק / פאפין לא נמצא באלולה  
Wiki משחזר חצי מנקודות החיים המקסימליים

(הפוקימון נהיה מבולבל אם הוא לא אוהב את הטעם)

אי אקאלה:
– דרך 4
 
Yache מפחית את הסופר אפקטיביות של מתקפות מסוג קרח ב50% אי פוני:
– איזורים פראיים (Poni Wilds)
 
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

13 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
שרון מלטר/בלבזור
שרון מלטר/בלבזור
5 years ago

תודה רבה זה מאוד שימושי

יובל
יובל
5 years ago

מה לגבי הגרגרים שהיו זמינים רק בדור 3 דרך קודים, ושהיו הופכים לגרגר אחר כשמעבירים אותם לדור 4? אני זוכר שהיה גרגר שנקרא אגאנט או משהו.

PokeShay
PokeShay
5 years ago

בקשר לאגאנט, באיזה משחקים הוא זמין?

ושרון תודה 🙂

MEGA SAMROUTT X
MEGA SAMROUTT X
5 years ago

סוף סוף עוד משהו שימושי

יובל
יובל
5 years ago

רק ברובי וספיר.
הנה רשימה של כל אלו שזמינים רק ברובי וספיר דרך e-Reader:
Pumkin
Drash
Eggant
Strib
Chilan
Nutpea
ואלה שגם זמינים דרך e-Reader אבל רק ביפן:
Ginema
Kuo
Yago
Touga
Niniku
Topo

gallade_mega
gallade_mega
Reply to  יובל
4 months ago

כולם זמינים בפיקסלמון.

PokeShay
5 years ago

אבל המדריך הזה הוא של משחקי דור 7

מגה אספיאון
5 years ago

זה בלתי אפשרי להשיג את פרי הLansat
אני מנצחת המון ובכמויות אבל אי אפשר 100 ברציפות!

PokeShay (צ'ריזארד)
PokeShay (צ'ריזארד)
5 years ago

צודקת, התבלבלתי. אני לא כל כך יודע איך באמת משיגים אותו אבל את צודקת שזה לא יכול להיות 100 ברציפות, אני אבדוק מה הדרך הנכונה להשיג אותו.

עומר
3 years ago

וואו

פיקאצו
פיקאצו
3 years ago

תודה הההההההה

מיוטו המלך
מיוטו המלך
2 years ago

הפרי לאם לא נצא רק באלולה יש לי אותו בחרב ומגן

gallade_mega
gallade_mega
2 months ago

שמעתם אי פעם על גליץ' גרגר הפומג?

13
0
Would love your thoughts, please comment.x