הכיסלצת היומית: מיומנה של נמייה / מיכאל אלבוים

נְמִיֶלֶד (נמייה+ילד) ~> נְמִיָלָשׁ (נמייה+בלש)יום קשה לפנינו עם תרגום בלתי אפשרי של נמייה בלשית. הכיסלצת הראשונה של היום היא Yungoos (מהמילים Young+Mongoose), או ביפנית yanguusu, אבל הפעם עם משמעות מעט שונה. Mongoose זה נמייה, אבל המילה הראשונה היא לא צעיר, אלא yankii, סלנט יפני שנתקלנו בו בעבר שאומר חצוף, מופרע, פושטק או צעיר פראי. הרבה […]

הכיסלצת היומית: חיפושיות חשמליות / מיכאל אלבוים

זָחַלֶסֶת (זחל+לסת) ~> זָחַלְלָה (זחל+סוללה) ~> אַיְלִיתוֹתָח (איילית+תותח)נסיים את השבוע עם חרקים חשמליים, והראשונה היא Grubbin (מהמילים Grub+Grubbing), או בינפית agojimushi, הלחם של ago (לסת) ו-jimushi (זחל). נלחים את המילים זחל ולסת ונקבל זחלסת.ברמה 20 הזחלסת תתפתח ל-Charjabug (מהמילים Charger+Bug), או ביפנית denjimushi, הלחם של denchi (סוללה) וזחל. אתם כבר יודעים לאן זה הולך, זחללה.ולסיום, […]

הכיסלצת היומית: תוכי או טוקן / מיכאל אלבוים

נַקָרְקֵר (נקר+מנקר) ~> נַקָצְרֵץ (נקר+מחצרץ) ~> עֲנָקָן (ענק+קן/טוקן) את משבצת הציפור המסורתית תופסת Pikipek (מהמילה הלטינית לנקר, Picus, לצד Peck), או ביפנית tsutsukera, הלחם של tsutsuki (ניקור) ו-keratsutsuki (נקר). נלחים את נקר ומנקר ונקבל נקרקר. ברמה 14 הנקר שלנו יתפתח ל-Trumbeak (מהמילים Trumpet+Beak), או ביפנית kerarappa, הלחם של נקר ו-rappa (חצוצרה). נשחק קצת עם האותיות […]

הכיסלצת היומית: לביאות ים / מיכאל אלבוים

כְּפִירָטוּב (כפיר+רטוב) ~> אוֹפְנָתוּב (אופני+רטוב) ~> בְּתוּלְבִיאָה (בתולת-ים+לביאה)היום נסתכל על משפחת כיסלצות המים ההתחלתיות של הדור השביעי, והראשונה היא Popplio (מהמילים Sea Lion ו-Popo; כדור בהוואית), או ביפנית ashimari, הלחם של ashika (אריה ים), mari (כדור) ו-Marine (ימי). והבעיה הראשונה שלנו היא השם העברי לחיה: אריה-ים. לאחר מחשבה רבה, החלטתי שיש צורך לשים דגש על […]

הכיסלצת היומית: חתולי הלהבות / מיכאל אלבוים

מְיָאוּר (מיאו+אור;אש) ~> יְלָלִיבּוּי (יללה+ליבוי) ~> שְׁאָגַעַשׁ (שאגה+הר-געש)משפחת האש של הדור השביעי מתחילה עם Litten (מהמילים Lit+Kitten), או ביפנית nyaabi, הלחם של nya (מיאו) לצד hi (אש), שמקבלת הדגשה והופכת ל-bi על פי חוקי הדקדוק היפניים. בין האפשרויות המעניינות יש לנו חתולוהט (חתול+לוהט), יללהט (יללן+להט), מיצית (מיצי+מצית) או מיאש (מיאו+אש), אבל אני לא רוצה שיהיה […]

הכיסלצת היומית: ינשופי העצים / מיכאל אלבוים

עֵצְשׁוּף (עץ+ינשוף) ~> יַנְשׁוּלִיךְ (ינשוף+השליך) ~> עַרְעֵצַלָף (ערער+עץ+צלף)אז נתחיל כמו תמיד עם משפחת כיסלצות התחלתיות מסוג דשא/מעופף, והראשונה היא Rowlet (מהמילים Arrow+Owlet), או ביפנית mokuroo, הלחם של moku (עץ) ו-fukurou (ינשוף). השם השובב הזה היה ממש לא פשוט לתרגום, אבל היו לי הרבה חגים לחשוב על זה. המטרה היא להלחים את עץ וינשוף, אבל זה […]

הכיסלצת היומית: אר-געש ומכונה יפה / מיכאל אלבוים

גַעַרְיֵה (הר-געש+אריה) מְכוֹנָעָה (מכונה+נעה) הכיסלצת האחרונה של הדור השישי נפגשת עם אחת הכיסלצות האחרונות של הדור השביעי, מכיוון שהן מופיעות יחד בסרט שבו הראשונה שומרת על השנייה. נתחיל עם Volcanion (ביפנית borukenion), הלחם של Volcano (הר-געש) ו-Lion (אריה). זה נותן לנו שתי אפשרויות מעניינות: אר-געש (אריה+הר-געש), או להפך, געריה (געש+אריה), ונבחר בשנייה כדי להתחמק מהמקף. […]

הכיסלצת היומית: רש"ת אגדית / מיכאל אלבוים

רְאֶל (ראם+אל) שָׂטוֹפֶר (שטן+טופר) תָאֶרֶץ (תא+ארץ) שנה טובה לכולם! שתי הכיסלצות האגדיות שמופיעות על העטיפות של המשחקים מהדור השישי הן Xerneas, ו-Yveltal, ואליהן מצטרפת השלישית, Zygarde, שקיבלה קצת פחות תשומת לב ממה שתוכנן לה. השלוש מייצגות את האותיות האחרונות באנגלית, xyz, מה שכבר רומז לנו על האותיות המרכזיות שבהן נשתמש בתרגום: רש"ת. הראשונה היא Xerneas […]

הכיסלצת היומית: עטלפי צלילים / מיכאל אלבוים

שֵׁמַעֲטַלֵף (שמע+עטלף) ~> צְלִילְטָאָה (צליל+לטאה) אחרונים לשבוע הזה יהיו עטלפים הצליל, והראשונה ביניהן תהיה Noibat, הלחם של Noise ו-Bat, או ביפנית onbatto, הלחם של on (צליל, קול) ו-Bat (עטלף). אפשר להלחים את עטלף וצליל (עטליל) או להפך (צלילף), ואומנם אלו מילים חמודות, שמע ועטלף הולכות הכי טוב יחד (שמעטלף). ברמה 48 הכיסלצת תהפוך לדרקון אימתני […]

הכיסלצת היומית: משטח קפוא / מיכאל אלבוים

קוֹרְחוֹן (קור+קרחון) ~> בָּסִיסֶדֶק (בסיס+סדק) הכיסלצת של היום היא Bergmite, הלחם של Iceberg (קרחון) ו-Mite (קרדית, חלקיק זעיר), או Stalagmite (זקיף), וביפנית kachikooru, הלחם של kachi kachi (תצליל של משהו קופא) ו-kooru (לקפוא). חשבתי על כפורח (כפור+קרח) או על קורחון (קור+קרחון). מכיוון שהמילה היפנית לקיפאון היא קוֹרוּ, ננצל את התשמו"ץ ונישאר עם קורחון. ברמה 37 […]

הכיסלצת היומית: ליל כל העצים והדלועים / מיכאל אלבוים

צָטָן (עץ+שטן) ~> עֲנָקוּב (ענק+רקוב) שֵׁדְלַעַת (שד+דלעת) ~> דְלַעַדָם (דלעת+אדם) זה אומנם לא ליל כל הקדושים, אבל יש לנו היום ארבע כיסלצות מסוג רוח/דשא שמתפתחות כשמחליפין אותן, והשמות די מעניינים. Phantump זה הלחם של Phantom ו-Stump, או ביפנית bokurei, הלחם של boku (עץ) ו-rei (רוח). מכיוון שמדובר ברוח רעה, בחרתי במילה שטן שמתחברת לא רע […]

הכיסלצת היומית: מפתחות וחישוקים / מיכאל אלבוים

מַפְתוּחַ (מפתח+רוח) מְחַשֵׁק (זה שעוסק בחישוקים) הכיסלצת הראשונה של היום היא שדון מפתחות מסוג פלדה/פיה בשם Klefki, הלחם של Clef (מפתח בצרפתית) ו-Key, וביפנית סתם kureffi, קלפי. אפשרי לקרוא לכיסלצת מפתחי, אבל כשאומרים את השם היפני שוב ושוב, המילה fi נכנסת שם וכנראה מייצגת את החלק הפייתי של הכיסלצת. אפשר להלחים לתוך המפתח את המילה […]

הכיסלצת היומית: דרקוני נזלת / מיכאל אלבוים

חֲלְקַל (חלקלק+קל) ~> חֲלַקְלוּל (חלק+שבלול) ~> חֲלְטָאָה (חלקלק+לטאה) אלה הרגעים האחרונים של הדור השישי, ונפתח אותם עם Goomy, Sligoo ו-Goodra, שלוש כיסלצות מסוג דרקון טהור שמכילות את המילה Goo בתוכן (חומר צמיגי או דביק), והיחידות עד עכשיו שנשארות מסוג דרקון טהור לכל אורך הדרך, עד להתפתחות האחרונה. מילים נוספות שאפשר למצוא בשלושת השמות האלה הן […]

הכיסלצת היומית: יהלום ורוד / מיכאל אלבוים

פַּחְמָנָדִיר (פחמן+נדיר) יַהֲלוֹמֶמֶת (יהלום+מהממת) זה יום שישי היום ואנחנו כמעט מסיימים עם הדור. הכיסלצת הראשונה של היום Carbink, הלחם של Carbon (פחמן) ו-Tink (לצלצל), או ביפנית mereshii, הלחם של melee (יהלומים קטנים חתוכים או מלוטשים) לצד mezurashii (נדיר) או ishi (אבן). אבל לפני שנתרגם את הכיסלצת הזאת, בואו נקפוץ רגע קדימה, לסוף הדור. במקרים נדירים […]

הכיסלצת היומית: פר מעופף ועכבר אנטנות / מיכאל אלבוים

פַּרִיב (פר+יריב) מְשׁוֹשְׁמֵל (משושה;אנטנה+מחשמל) היום יש לנו לוצ'ה דורס! המתאבקים החופשיים של מקסיקו, אלה עם המסכות הציוריות. ההבדל בין השפות הוא שבאנגלית קוראים לכיסלצת Hawlucha וביפנית ruchaburu. שתי המילים משתמשות בלוצ'ה ליברה (היאבקות חופשית) בתוכן, אבל האנגלית מכילה Hawk (נץ) והיפנית Bull (פר). מכיוון שזו כיסלצת לוחמת/מעופפת, כנראה באנגלית חשבו שיהיה מוזר לקרוא לה פר, […]

הכיסלצת היומית: לטאות מרירות / מיכאל אלבוים

זוֹהַרִיר (זוהר+מריר) ~> זוֹהַרִירָם (זוהר+מריר+רם) אמרגזאורוס הוא דינוזאור שהתגלה בתצורת לה אמרגה שבארגנטינה, ומשם מגיע השם. המשמעות הלטינית היא לטאה מרירה, אבל זה לא באמת יעזור לנו בתרגום של היום. המידע הזה חשוב לקראת התרגום של הכיסלצת Amaura ו-Aurorus, שמתפתחת ברמה 39 במהלך הלילה. שתיהן נובעות מאותו אמרגזאורוס, לצד Aurora (זוהר הקוטב). ביפנית השמות עוד […]

הכיסלצת היומית: לטאות עריצות / מיכאל אלבוים

מִזְעָרִיץ (מזערי+עריץ) ~> עָרִיצִינִי (עריץ+רציני) והגענו למאובנים. Tyrunt זה הלחם של טירקס ו-Tyrant או Runt, וביפנית chigorasu, הלחם של chigo (תינוק) או chisai (קטן) או אפילו chibi (סלנג של משהו מזערי או נמוך), לצד הטירנוזאורוס. קשה לתרגם את טירנוזאורוס, אבל התרגום הוא פחות או יותר מלך הלטאות העריץ, וזה נתן לי רעיון לשני שמות מעניינים: […]

הכיסלצת היומית: חרדון הצווארון נטען משמש / מיכאל אלבוים

זוֹהֵרְדוֹן (זוהר+חרדון הצוואון) ~> חַשְׁמַלְטָאָה (חשמל+לטאה) הכיסלצת Helioptile היא הלחם של helios (שמש ביוונית) ו-Reptile, וביפנית erikiteru, הלחם של elekiter (מכשיר יפני עתיק שאוגר חשמל סטטי) לצד teru (לזרוח, לבהוק, לזהור, לקרון), ו-erimaki tokage (חרדון הצווארון). הכיסלצת נטענת משמש ומפיקה חשמל, אז ניקח את החרדון וננסה להלחים אותו עם מילים מתאימות כמו זוהר, בוער או […]

הכיסלצת היומית: שרשראות ומסכה / נקרוזמאן ומישהו

= = = = = האמת שחשבתי על שמות ללויאל ת'רי לפני כמה זמן – אבל מאז הספקתי לשכוח אותם. כולם עבדו על העיקרון של השמות המקוריים – שם החיה + ביטוי שקשור בהרגשה טובה. שם אחד שאני זוכר בוודאות הוא של מאנקידורי – "קופחיים" (קוף + כיף חיים). מבחינתי זה שם מושלם. יש מצב […]

פעילות: בואו נמציא כיסלצת משלנו!

שלום רב, אחד הפרויקטים המרשימים, הגדולים והמעניינים ביותר שעלו לאתר הוא "כיסלצת יומית" של מיכאל אלבוים. במסגרת הפינה, הוא לוקח פוקימונים, מתחקה אחר השמות האנגליים, היפניים והמקורות שלהם וממציא להם שמות עבריים. חשבתי להרים פינה חד פעמית ובה נמציא שמות משלנו לפוקימונים האגדיים של דור 9 – אוקידוגי, מונקידורי, פזנדיפיטי ואוגרפון. את תהליך המחשבה שלכם, […]

הכיסלצת היומית: תותחני מים / מיכאל אלבוים

זְרוֹבֶה (זרוע+רובה) ~> תוֹתָחוֹשְׁתָן (תותח+מחושתן) אז מה יש לנו השבוע? Clauncher זה הלחם של Claw ו-Luancher, או ביפנית udeppou, הלחם של mizudeppou (אקדח מים) ו-ude (זרוע), אז נלחים את זרוע עם רובה ונקבל זרובה, והמילים זרבובית וזרם שמשתלבות בפנים מתאימות לא פחות לעולם המים. ברמה 37 הכיסלצת תתפתח ללובסטר, או בעברית, מחושתן, בשם Clawitzer, הלחם […]

הכיסלצת היומית: הרעלת סוכר / מיכאל אלבוים

לַקְקָנָפוּחַ (לקקן+נפוח) ~> לִקוּקַצֶפֶת (ליקוק+קצפת) אנחנו ממשיכים עם הכיסלצות המשונות ל-Swirlix (מהמילים Swirl ו-Licks), או ביפנית peroppafu, הלחם של peropero (תצליל ליקוק) ו-Puff (נפוח). נלחים את לקקן ונפוח ונקבל לקקנפוח, פחות או יותר תיאור של הכיסלצת. כשמחליפים את הכיסלצת בעוד היא מחזיקה שמנת מתוקה היא תתפתח ל-Slurpuff (מהמילים Slurp ו-Puff), או ביפנית perorimmu, הלחם של […]

הכיסלצת היומית: אצות דרקוניות / מיכאל אלבוים

אַצָשְׁפָּה (אצה+אשפה) ~> חוּטָאָצָה (חוט+לטאה+אצה) ולקראת סוף השבוע נתרגם את Skrelp (מהמילים Scrawny ו-Kelp), או ביפנית kuzumo, עיוות של kusamodoki (דשא מלאכותי), או עיוות של mokuzu (חלקיקי אצה). המילה החדשה שנוצרת מכילה בתוכה kuzu (זבל, אשפה, פסולת), ומכיוון שזו כיסלצת רעילה אני משוכנע שהיה היגיון מאחורי השם הזה. ניסיתי לשחק עם אצות וכל מיני מילים […]

הכיסלצת היומית: אם אתה רואים את זה בחוף הים תרוצו ממש מהר לצד השני / מיכאל אלבוים

בַּלוּט-יָד (בלוט-ים+יד) ~> בַּלוּט-יָמָוֶת (בלוט-ים+מוות) הכיסלצת היומית היא Binacle (מהמילים bi – שתיים, לצד Barnacele – בלוט-ים), או ביפנית kametete, הלחם של kame no te (בלוט ים אווזי יפני), tete (ראש בצרפתית) ו-te (יד ביפנית), אז יש לנו בלוט-ים, ראש וידיים… נשים את הראש בצד ונקבל בלוט-יד. אבל השיא מגיע ברמה 39, כשהכיסלצת המשונה מתפתחת […]