פרק 38 – קריאת עזרה מטנדמאוס / SOS From Wakkanezumi?

שם הפרק – English SOS From Wakkanezumi? שם הפרק – עברית קריאת עזרה מטנדמאוס שם עונה ומספר פרק פרק מספר 038 פוקימון אופקים פרק 38 תמונת הפרק עלילה מולי מבצעת בדיקה רפואית על הפוקימונים בזמן שהספינה עוגנת אחרי סופה, אבל בזמן שליקו לוקחת את הפוקימונים שלה לבדיקה, האטנה חשה שמשהו לא כשורה. מסתבר שטנדמאוס בודד […]

פרק 37 – פיוקוקו, אתה הופך לעבריין?! / Hogator, You're Becoming a Delinquent!?

שם הפרק – English Hogator, You're Becoming a Delinquent!? שם הפרק – עברית פיוקוקו, אתה הופך לעבריין?! שם עונה ומספר פרק פרק מספר 037 פוקימון אופקים פרק 37 תמונת הפרק עלילה צוות מתמודדי מתח עולה עונים לבקשה של מכר, ארכיאולוג, מכר של פריד, להעביר סלעים בחפירה ארכיאולוגית והם מגיעים לאתר החפירה. עם זאת, יש להם […]

פרק 36 – מבצע החברות של אוינקולון / Perfuton's Operation Friendship

שם הפרק – English Perfuton's Operation Friendship שם הפרק – עברית מבצע החברות של אוינקולון שם עונה ומספר פרק פרק מספר 036 פוקימון אופקים פרק 36 תמונת הפרק עלילה במהלך שידור של נידו-דבר, מישהו מתייעץ איתה לגבי טורניר זוגות שמתקרב, והוא אומר לה שאוינקולון שלו מסרבת להיות בת הזוג של כל פוקימון אחר. נידו-דבר מבקשת […]

פרק 35 – צמד במדבר: פריד וקאפ / Duo in the Wilderness: Friede and Cap

שם הפרק – English Duo in the Wilderness: Friede and Cap שם הפרק – עברית צמד במדבר: פריד וקאפ שם עונה ומספר פרק פרק מספר 035 פוקימון אופקים פרק 35 תמונת הפרק עלילה לצוות מתמודדי מתח עולה נגמרו האמצעים להמשיך את המסע שלהם, אז פריד מקבל את הבקשה לחפש אחר בראמבלין במטרה ליצור מעט כסף. […]

פרק 34 – כל עזיבה / Every Departure

שם הפרק – English Every Departure שם הפרק – עברית כל עזיבה שם עונה ומספר פרק פרק מספר 034 פוקימון אופקים פרק 34 תמונת הפרק עלילה ליקו ורוי שומעים שדיאנה עוזבת, והם עורכים לה מסיבת פרידה. בינתיים, לאחר שנוצח על ידי ראיקוזה, אמת'יו מחליט להילחם נגד המבר כדי להיות חזק יותר. פוקימונים בולטים בפרק אירועים […]

פרק 33 – ראיקוזה שחור השואג / Roaring Black Rayquaza

שם הפרק – English Roaring Black Rayquaza שם הפרק – עברית ראיקוזה שחור השואג שם עונה ומספר פרק פרק מספר 033 פוקימון אופקים פרק 33 תמונת הפרק עלילה צוות מתמודדי מתח עולה חשבו שהם פתרו את המקרה לאחר שהם הגיעו אל לבה של לפרס, אבל לפתע ראיקוזה השחור מופיע בשמיים! רוי מאתגר אותו לקרב. עם […]

פרק 32 – המחשבות של לפרס, מחשבות של שותף / Laplace's Thoughts, Thoughts of a Companion

שם הפרק – English Laplace's Thoughts, Thoughts of a Companion שם הפרק – עברית המחשבות של לפרס, מחשבות של שותף שם עונה ומספר פרק פרק מספר 032 פוקימון אופקים פרק 32 תמונת הפרק עלילה לפרס מגיחה מהערפל, בדיוק כמו שפריד חזה. האם הוא אחד מהפוקימונים הגיבורים של לוציוס? עם זאת, לפרס והחברים שלה תוקפים את […]

פרק 31 – קול שירה בערפל הלבן / Singing Voice in the White Mist

שם הפרק – English Singing Voice in the White Mist שם הפרק – עברית קול שירה בערפל הלבן שם עונה ומספר פרק פרק מספר 031 פוקימון אופקים פרק 31 תמונת הפרק עלילה ליקו, רוי והאחרים שומעים על לפרס זוהרת, ומחפשים אותה, תחת המחשבה שהיא אחת מהפוקימונים של ההרפתקן העתיק. פוקימונים בולטים בפרק אירועים מיוחדים בפרק […]

פרק 30 – פוקימון מסתורי שמתנגב / Mysterious Pokémon That Slithers Away!?

שם הפרק – English Mysterious Pokémon That Slithers Away!? שם הפרק – עברית פוקימון מסתורי שמתנגב שם עונה ומספר פרק פרק מספר 030 פוקימון אופקים פרק 30 תמונת הפרק עלילה נוזל מסתורי נשפך ברחבי ספינת האוויר. ליקו ורוי מתחילים לחפש בחלקיה הפנימיים של הספינה למצוא את המקור, אבל הם מוצאים משהו שהם לעולם לא דמיינו. […]

פרק 29 – אורלה ויוצרת הפוקדורים / Orla and The Monster Ball Craftsman

שם הפרק – English Orla and The Monster Ball Craftsman שם הפרק – עברית אורלה ויוצרת הפוקדורים שם עונה ומספר פרק פרק מספר 029 פוקימון אופקים פרק 29 תמונת הפרק עלילה ליקו, רוי, פריד ואורלה עושים את דרכם למפעל פוקדורים בגאלאר שמנוהל על ידי אמנית שיוצרת פוקדורים מיוחדים במינם. אורלה ויוצרת הפוקדורים ישר מתחברות, ומהר […]

פרק 28 – האוצר הגנוב / The Stolen Treasure

שם הפרק – English The Stolen Treasure שם הפרק – עברית האוצר הגנוב שם עונה ומספר פרק פרק מספר 028 פוקימון אופקים פרק 28 תמונת הפרק עלילה ליקו, רוי ופריד עוצרים ליד חנות עתיקות שמנוהלת על ידי מכר של דיאנה, טפן. אבל הם לא מצליחים לגלות שום דבר חדש אודות הפוקדורים העתיקים. עם זאת, בדרך […]

פרק 27 – ביחד עם חברים / Together with Friends

שם הפרק – English Together with Friends שם הפרק – עברית ביחד עם חברים שם עונה ומספר פרק פרק מספר 027 פוקימון אופקים פרק 27 תמונת הפרק עלילה צוות מתמודדי מתח עולה הולכים לאיזור הפראי במחוז גאלאר אחרי שדוט אוספת מידע אודות עדי ראייה שראו את ראיקוזה שם. אבל מסתבר שהעניין שגוי. דבר זה גורם […]

פרק 26 – ההרפתקה של טראפגוס / Terapagos' Adventure

שם הפרק – English Terapagos' Adventure שם הפרק – עברית ההרפתקה של טראפגוס שם עונה ומספר פרק פרק מספר 026 פוקימון אופקים פרק 26 תמונת הפרק עלילה טראפגוס יוצא להרפתקה לאחר שהיה רדום במשך שנים, ברחבי הספינה, מה שמאלץ את ליקו ללכת אחריו, לדאוג לו ולוודא שהוא בטוח. בזמן הזה, ספריגטיטו לא מרוצה מתשומת הלב […]

פרק 25 – יריבים אדירים בלילה האפל / Formidable Rivals in the Dark Night

שם הפרק – English Formidable Rivals in the Dark Night שם הפרק – עברית יריבים אדירים בלילה האפל שם עונה ומספר פרק פרק מספר 025 פוקימון אופקים פרק 25 תמונת הפרק עלילה ליקו, רוי ופריד נמצאים בטירה הישנה בגלגאר והם פוגשים את דיאנה. אמת'יו מגיע על מנת לתקוף אותם ואליו מצטרפים סאנגו ואוניקס. האם ליקו […]

פרק 24 – איחוד בטירה הישנה / Reunion at the Old Castle

שם הפרק – English Reunion at the Old Castle שם הפרק – עברית איחוד בטירה הישנה שם עונה ומספר פרק פרק מספר 024 פוקימון אופקים פרק 24 תמונת הפרק עלילה ליקו, רוי ופריד עושים את דרכם לעבר טירת גאלאר הישנה. הם מקבלים הכוונה מסקוואקאבילי של דיאנה. לבסוף הם מגיעים לטירה, שם הם פוגשים את דיאנה, […]

פרק 23 – מולטרס גאלאר מתחמם / Galarian Moltres Blazes Up

שם הפרק – English Galarian Moltres Blazes Up שם הפרק – עברית מולטרס גאלאר מתחמם שם עונה ומספר פרק פרק מספר 023 פוקימון אופקים פרק 23 תמונת הפרק עלילה מה שהחבורה מוצאת במכרה גאלאר אינו ראיקוזה השחור, אלא מולטרס גאלאר שאוחז בכדור עתיק, מה שמוכיח שהוא היה אחד מבין ששת הגיבורים שטיילו עם לוציוס. ליקו […]

פרק 22 – התנגשות! מכרה גאלאר / Clash! The Galar Mine

שם הפרק – English Clash! The Galar Mine שם הפרק – עברית התנגשות! מכרה גאלאר שם עונה ומספר פרק פרק מספר 022 פוקימון אופקים פרק 22 תמונת הפרק עלילה צוות מתמודדי כוח עולה חוזרים למכרה גאלאר במטרה למצוא את ראיקוזה השחור. בזמן שהם סורקים את המקום, ליקו ורוי נפרדים מפריד, ונכנסים עמוק יותר לתוך המכרה, […]

פרק 21 – האטנה הבודדה / The Lonely Hatenna

שם הפרק – English The Lonely Hatenna שם הפרק – עברית האטנה הבודדה שם עונה ומספר פרק פרק מספר 021 פוקימון אופקים פרק 21 תמונת הפרק עלילה המידע שהם מקבלים מקאבו שולח את ליקו, רוי והאחרים למכרה גאלאר בחיפוש אחר ראיקוזה השחור. בדרך הם מוצאים האטנה חסר הכרה, ומולי מאבחנת אותה כמי שסובלת נפשית. מסתבר […]

איונו / Iono

איונו היא דמות מהאנימה של "פוקימון אופקים". היא מאמנת פוקימונים, מנהיגת מכון ואושיית רשת מפורסמת. בפרק 15, כאשר נודע לצוות "מתמודדי מתח עולה" שליקו הלכה לאיבוד, דוט מגייסת את איונו להרים שידור ובו אנשים יחפשו אותה. דבר זה מתגלה להיות הצלחה, כאשר ליקו גם מאותרת וגם חוזר אליה הזיכרון שלה. פוקימונים שיש ברשותה:

מרדוק / Murdock

מרדוק הוא דמות מהאנימה של "פוקימון אופקים". הוא חלק מצוות "מתמודדי מתח עולה", והוא השף של הצוות. הוא הדוד של דוט. יש לו את הפוקימונים: רוקראף ואלקרימי. פוקימונים שיש ברשותו:

זירק / Zirc

זירק הוא דמות מהאנימה של "פוקימון אופקים". הוא חלק מצוות "החוקרים". במהלך קרב של צוות מתמודדי מתח עולה והחוקרים, הצליחו חברי צוות החוקרים לחטוף את ספריגאטיטו של ליקו ולקחת אותו כבן ערובה. מאוחר יותר, פריד שחרר את ספריגאטיטו והחזיר אותו להישג ידה של ליקו. יש לו את הפוקימונים ריידון וסקארמורי. פוקימונים שיש ברשותו:

נמונה / Nemona

נמונה היא דמות מהאנימה של "פוקימון אופקים". היא מאמנת פוקימונים שמופיעה לראשונה בפרק 10 אז היא מנצחת מאמן פוקימונים אחר. לאחר מכן היא פוגשת את רוי וליקו, היא מציגה אותם בפני בראסיוס, בעקבות הסיפור על ראיקוזה השחור. מאוחר יותר היא גם מלווה אותם ליער ארבוליבה. יש לה את הפוקימון פאומו. פוקימונים שיש ברשותה:

פרק 20 – אימון הקרב של קובו / Kabu's Battle Training

גילוי נאות: הפסקתי לצפות באנימה החדשה בשל חוסר עניין. מה שמובא בפניכם זה תקציר מהאתר pokemon.fandom.com. אם יש מישהו שצופה בסדרה, ומעוניין לסקר אותה, ולהרוויח כמה שקלים על הדרך, הוא מוזמן לכתוב לי מייל. Hitman.is.hart@gmail.com = = = = = שם הפרק – English Kabu's Battle Training שם הפרק – עברית אימון הקרב של קובו […]

פרק 19 – האמת של אלקרימי / Alcremie's Truth

גילוי נאות: הפסקתי לצפות באנימה החדשה בשל חוסר עניין. מה שמובא בפניכם זה תקציר מהאתר pokemon.fandom.com. אם יש מישהו שצופה בסדרה, ומעוניין לסקר אותה, ולהרוויח כמה שקלים על הדרך, הוא מוזמן לכתוב לי מייל. Hitman.is.hart@gmail.com = = = = = שם הפרק – English Alcremie's Truth שם הפרק – עברית האמת של אלקרימי שם עונה […]