עדכון עשרים וארבעה: הזדמנות של פעם בחיים

יתגדל. אושוויץ. ויתקדש. מיידאנק. שמה רבא. טרבלינקה. אמן בוכנוולאד. יתגדל. מאוטהאוזן. ויתקדש. בלזן. שמה רבא. סוביבור. אמן חלמנו. יתגדל. פונאריו. ויתקדש. טרזינשטט. שמה רבא. וורשה. אמן ווילנה. יתגדל. סקארז'יסקי. ויתקדש. ברגן-בלזן. שמה רבא. יאנוב. אמן דורה. יתגדל. נויאנגאמה. ויתקדש. פוסטקוב. שמה רבא. אמן. אתם בטח שואלים את עצמיכם למה אני פותח עם השיר ועם הקדיש […]