הכיסלצת היומית: משטח קפוא / מיכאל אלבוים

קוֹרְחוֹן (קור+קרחון) ~> בָּסִיסֶדֶק (בסיס+סדק) הכיסלצת של היום היא Bergmite, הלחם של Iceberg (קרחון) ו-Mite (קרדית, חלקיק זעיר), או Stalagmite (זקיף), וביפנית kachikooru, הלחם של kachi kachi (תצליל של משהו קופא) ו-kooru (לקפוא). חשבתי על כפורח (כפור+קרח) או על קורחון (קור+קרחון). מכיוון שהמילה היפנית לקיפאון היא קוֹרוּ, ננצל את התשמו"ץ ונישאר עם קורחון. ברמה 37 […]