פייקדע: פייקמון 120 — זעממו / Za'amamu

תמונה: שם:  עברי  אנגלי זעממו Za'amamu מידע כללי:  מספר פוקידע  סוג  זן  120   ממותה  גובה (מטר) משקל (קילוגרם) יכולות  5.5  1446.4 Thick Fat Snow Warning – נסתרת אימונים:  EV סיכוי לכידה  בסיס שמחה  בסיס ניסיון  קצב גדילה  חיים 2  60  70  200 משתנה רבייה:  קבוצת ביצה מין  בקיעת ביצה  מפלצת | שדה זכר 50% […]