משימות עלילה: 20 – חוקר המיתוסים / The Researcher of Myths

כדי להשלים את הפוקידע, במיוחד עם האגדיים, תצטרכו את העזרה של וולו, שמאוד מלומד בכל הנוגע למיתולוגיה של מחוז היסוי. כאשר תלכו לראות את פרופסור לבנטון, וולו יופיע ויגיד שהוא חוקר מספר מיתולוגיות. הוא יקח אתכם אל קוטיגה וזה יציע לכם למצוא את שאר הלוחות, והוא יתן לכם את משימות 22, 23, 24, 25, 26.