Poke-Den: Trevenant 55/146

האגדה מספרת שלפני שהוא היה עץ, הוא היה ילד שמת בגלל נפילה ממקום גבוה. מאז הילד שולט בו והוא התפתח לעץ חזק יותר ומפחיד יותר (Stage 1). היה לו 110 חיים, כמות שבני אדם לא יכלו להתמודד איתה. העץ היה כל כך מפחיד. הייתה לו את היכולת שמנעה מהיריב להשתמש בחפצים כל עוד העץ הוא הפוקימון הפעיל. ואז […]