פרק 1149 – מעבר לאבירות… מכוון להיות מאסטר הכרישה / Beyond Chivalry… Aiming to be a Leek Master

שם הפרק – English Beyond Chivalry… Aiming to be a Leek Master שם הפרק – עברית מעבר לאבירות… מכוון להיות מאסטר הכרישה שם עונה ומספר פרק פרק מספר 1149 PJ060 תמונת הפרק עלילה אש וגו מאמנים את פארפג'ד ואת סיזור שלהם בקרב. לאחר שהקרב נגמר, הם הולכים למרכז הפוקימונים, ובדרך הם פוגשים בלספראוט שגרוקי עוזר […]