פרק 1150 – מחפש שירות עם חיוך / Searching for Service with a Smile

שם הפרק – English Searching for Service with a Smile שם הפרק – עברית מחפש שירות עם חיוך שם עונה ומספר פרק פרק מספר 1150 PJ061 תמונת הפרק עלילה צנרת המים במעבדת סריס נוזלת והם קוראים לפועלי האחזקה של מיינון ופלאסל שיתקנו את הנזילה. לאחר מכן, דווי נפצע ומולטה נאלצת לקחת את העבודות הבאות שלהן […]