תפריט פרקים: מחזה: צוות רוקט לנצח / איידן סוייר

לחלק הראשון: https://pocketmonsters.co.il/?p=149409 לחלק השני: https://pocketmonsters.co.il/?p=151271 לחלק השלישי: https://pocketmonsters.co.il/?p=151948 לחלק הרביעי: https://pocketmonsters.co.il/?p=152989 לחלק החמישי: https://pocketmonsters.co.il/?p=153431 לחלק השישי: https://pocketmonsters.co.il/?p=153625 לחלק השביעי: https://pocketmonsters.co.il/?p=154640