הכיסלצת היומית: שלג שלג שלג / מיכאל אלבוים (דור 4)

רֹאשֶׁלֶג (ראש+שלג) ~> מוֹשֵׁלֶג (מושל+שלג) היום אנחנו מסתכלים על Snover, הלחם של Snow (שלג) ו-Cover (מחסה, הסוואה, מסתור), מפני שזו כיסלצת שמסתתרת בשלג. ביפנית קוראים לה yukikaburi, הלחם של yuki (שלג) ו-kaburi (ראש). התרגום יהיה קל הפעם אם נלחים את ראש ושלג ונקבל ראשלג. ברמה 40 הראשלג מתפתחת ליצור עצום בשם Abomasnow, קיצור של Abominable […]