בואו נתאים פוקימונים לחג החנוכה!

אנחנו כעת חוגגים את חג החנוכה. לחג הזה יש כמה מאפיינים בולטים. בואו נעבור עליהם לפי הסדר ונתאים פוקימונים בהתאם. פח השמן – נס שאיפשר את הדלקת המנורה של המקדש לשמונה ימים. בטח היה ליהודים את… חנוכייה –  מדליקים חנוכייה כדי לחגוג את ניצחון המכבים ונס פך השמן. בטח היה להם את… נרות – בחנוכייה […]