הכיסלצת היומית: שונרים רנטגניים / מיכאל אלבוים (דור 4)

שׁוּנוֹק (שונר+תינוק) ~> שׁוּנְרָאוֹר (שונרא+אור) ~> שׁוּנָרוֹאֶה (שונר+רואה) הכיסלצת היומית היא Shinx, הלחם של Shock (זעזוע, מכת חשמל) או Shine (בוהק) לצד Lynx (שונר) או Sphinx (ספינקס), וביפנית korinku, הלחם של ko (ילד) לצד Lynx. נלחים את שונר ותינוק ונקבל שונוק. ברמה 15 השונוק מתפתחת ל-Luxio (ביפנית rukushio), הלחם של Lux (אור בלטינית) ושונר, או […]