הכיסלצת היומית: רוחות ופטפוטים / מיכאל אלבוים (דור 4)

פִּטְפּוּתוּכִּי (פטפוט+תוכי) רְפָאֶבֶן (רפאים+אבן) הכיסלצת הראשונה של היום היא תוכי בודד בשם Chatot, הלחם של Chat (לשוחח) לצד Parrot (תוכי), וביפנית perappu, הלחם של תוכי ו-Rap (פטפוט), והביטוי pera pera, שאומר ביפנית "מדבר שוטף" בהתייחסות לכישורי השפה של מישהו. נלחים את פטפוט לצד תוכי ונקבל פטפותוכי. הכיסלצת השנייה של היום היא Spiritomb, הלחם של Spirit […]