הכיסלצת היומית: קרפיון-קרפיון, שפם-שפם / מיכאל אלבוים (דור 3)

בִּינוּן (בינית+נון;דג) ~> שְׂפַמַרְעִיד (שפמנון+מרעיד) הכיסלצת של היום היא Barboach, הלחם של Barbel (בינית, איבר חישה דמוי שפם) ו-Loach (קרפיון), וביפנית dojoucchi, הלחם של dojou (קרפיון) ו-Loach (קרפיון). קרפיון-קרפיון. בעבר השתמשנו במילה נון (דג) כדי לתאר כיסלצות דג, והמקרה הזה לא שונה. ניקח את בינית ונוסיף לה את הנון כדי לקבל בינון. ההתפתחות של הכיסלצת […]