פייקדע: פייקמון 148 — טרידאדס / Tridads

תמונה: שם:  עברי  אנגלי טרידאדס Tridads מידע כללי:  מספר פוקידע  סוג  זן  148   מגן דוד  גובה (מטר) משקל (קילוגרם) יכולות  1.0  25.0 Frisk אימונים:  EV סיכוי לכידה  בסיס שמחה  בסיס ניסיון  קצב גדילה  חיים 3  3  100  270 איטי רבייה:  קבוצת ביצה מין  בקיעת ביצה  ללא חסר מין 30,855 נתונים סטטיסטיים:  נקודות חיים מתקפה  […]