פוקימון אגדות ארכיאוס: פוקימונים אציליים!

– לחצו על שם הפוקימון העברי על מנת להגיע לדף הרצוי – סדר הופעה שם פוקימון עברי שם פוקימון אנגלי תמונה 1 קליבור Kleavor 2 ליליגאנט Lilligant 3 ארקניין Arcanine  4 אלקטרוד Electrode  5  אוואלוג  Avalugg