פוקידע: פוקימון 1017 – אוגרפון / Ogerpon

תפריט אוגרפון: – מסכה ירוקה כחלחלה / Teal Mask – מסכה באר מעיין / Wellspring Mask – מסכה להבת אש / Hearthflame Mask – מסכה אבן פינה / Cornerstone Mask = = = = = תמונה: שם:  עברי  אנגלי  יפני אוגרפון (מסכה ירוקה כחלחלה) Ogerpon (Teal Mask) オーガポン (Ogerpon) מידע כללי:  מספר פוקידע  סוג  זן […]