הכיסלצת היומית: מאובנים עם ראש קשה / מיכאל אלבוים (דור 4)

גוּלְגוֹלֶתָחַב (גולגולת+תחב) ~> נָגַחַת (נגח+קרחת) הכיסלצת היומית היא מאובן בשם Cranidos, מהמילה Cranium (גולגולת). זו גם המשמעות של המילה zugaikotsu ביפנית, שממנה נשאב השם היפני של הכיסלצת, zugaidosu. הסיומת dosu שומשה בעבר על ידי לווייטורף (Gyarados), ואמורה להיות תצליל של קריעת בשר או חדירה, במקרה הזה כנראה הגולגולת הנוגחת של הכיסלצת שחודרת דרך גוף האויבים […]