פרק 1135 – לקבל יותר ממה שנלחמת עבורו / Getting More Than You Battled For

שם הפרק – English Getting More Than You Battled For שם הפרק – עברית לקבל יותר ממה שנלחמת עבורו שם עונה ומספר פרק פרק מספר 1135 PJ046 תמונת הפרק עלילה פרופסור סריס מאתר אנרגיה שהוא חושב השייכת למיו והוא שולח את אש וגו לחקור את זה. כשהם מגיעים לאי, הם מפלסים את דרכם דרך כמה […]