הכיסלצת היומית: ליל כל העצים והדלועים / מיכאל אלבוים

צָטָן (עץ+שטן) ~> עֲנָקוּב (ענק+רקוב) שֵׁדְלַעַת (שד+דלעת) ~> דְלַעַדָם (דלעת+אדם) זה אומנם לא ליל כל הקדושים, אבל יש לנו היום ארבע כיסלצות מסוג רוח/דשא שמתפתחות כשמחליפין אותן, והשמות די מעניינים. Phantump זה הלחם של Phantom ו-Stump, או ביפנית bokurei, הלחם של boku (עץ) ו-rei (רוח). מכיוון שמדובר ברוח רעה, בחרתי במילה שטן שמתחברת לא רע […]