הכיסלצת היומית: לטאות עריצות / מיכאל אלבוים

מִזְעָרִיץ (מזערי+עריץ) ~> עָרִיצִינִי (עריץ+רציני) והגענו למאובנים. Tyrunt זה הלחם של טירקס ו-Tyrant או Runt, וביפנית chigorasu, הלחם של chigo (תינוק) או chisai (קטן) או אפילו chibi (סלנג של משהו מזערי או נמוך), לצד הטירנוזאורוס. קשה לתרגם את טירנוזאורוס, אבל התרגום הוא פחות או יותר מלך הלטאות העריץ, וזה נתן לי רעיון לשני שמות מעניינים: […]