הכיסלצת היומית: יריבות תמידית / מיכאל אלבוים (דור 3)

סִימִיָה (סימן+נמייה) חוֹתֵחָשׁ (חותך+נחש) היום ומחר נעסוק בכיסלצות שבאות בזוגות. אין בין הכיסלצות של היום קשר התפתחותי, למעט היריבות הטבעית שלהן – אחת נמייה ואחת נחש. הכיסלצת הראשונה היא Zangoose, הלחם של san (לחתוך ביפנית) או zankon (צלקת) לצד Mongoose (נמייה). לאחר תהיות רבות, ומכיוון שקשה לחבר את נמייה עם מילים מתאימות, החלפתי את צלקת […]