הכיסלצת היומית: יהלום ורוד / מיכאל אלבוים

פַּחְמָנָדִיר (פחמן+נדיר) יַהֲלוֹמֶמֶת (יהלום+מהממת) זה יום שישי היום ואנחנו כמעט מסיימים עם הדור. הכיסלצת הראשונה של היום Carbink, הלחם של Carbon (פחמן) ו-Tink (לצלצל), או ביפנית mereshii, הלחם של melee (יהלומים קטנים חתוכים או מלוטשים) לצד mezurashii (נדיר) או ishi (אבן). אבל לפני שנתרגם את הכיסלצת הזאת, בואו נקפוץ רגע קדימה, לסוף הדור. במקרים נדירים […]