חג פסח שמח: השיר "דיינו"

המקור גרסת מפלצות כיס אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלהיהם דיינו אילו עשה באלהיהם ולא הרג בכוריהם דיינו אילו הרג בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם דיינו אילו נתן לנו את ממונם ולא קרע לנו את הים דיינו אילו קרע לנו את הים ולא העבירנו בתוכו […]