משימות צד: 122 – נתיב הבדידות של קריקטוט / Kricketot's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם קריקטוט מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם קריקטוט. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 121 – נתיב הבדידות של וורמפל / Wurmple's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם וורמפל מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם וורמפל. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 120 – נתיב הבדידות של ליליגאנט / Lilligant's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם ליליגאנט מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם ליליגאנט. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 119 – נתיב הבדידות של קליבור / Kleavor's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם קליבור מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם קליבור. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 118 – נתיב הבדידות של רוזרייד / Roserade's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם רוזרייד מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם רוזרייד. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 117 – נתיב הבדידות של מג'יקארפ / Magikarp's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם מג'יקארפ מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם מג'יקארפ. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 116 – נתיב הבדידות של רוזליה / Roselia's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם רוזליה מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם רוזליה. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 115 – נתיב הבדידות של באסטיאודון / Bastiodon's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם באסטיאודון מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם באסטיאודון. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 114 – נתיב הבדידות של רוטום / Rotom's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם רוטום מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם רוטום. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 113 – נתיב הבדידות של סניזל / Sneasel's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם סניזל מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם סניזל. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 112 – נתיב הבדידות של בליסי / Blissey's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם בליסי מאומנת היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם בליסי. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 111 – נתיב הבדידות של אברה / Abra's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם אברה מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם אברה. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 110 – נתיב הבדידות של וורמאדאם / Wormadam's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם וורמאדאם מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם וורמאדאם. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 109 – נתיב הבדידות של איוי / Eevee's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם איוי מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם איוי. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 108 – נתיב הבדידות של בידוף / Bidoof's Path of Solitude

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak ג'ארד מחיל האבטחה מציע לכם לנסות את נתיב הבדידות. הוא מציע שתעשו את זה עם בידוף מאומן היטב. אחרי שאתם תפתחו את קרבות נתיב הבדידות, תקבלו משימה לסיים את זה עם בידוף. אם תעשו את זה, […]

משימות צד: 107 – המשאלה של אירידה / Irida's Wish

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak אירידה רוצה קרב נגד פאלקיה בצורת המקור שלו. אחרי משימה 102, תוכלו למצוא את אירידה בהתיישבות של שבט יהלום (Diamond Settlement). היא תבקש קרב נגד פאלקיה. הוציאו את כל הפוקימונים האחרים מהשישייה שלכם מלבד פאלקיה בצורת […]

משימות צד: 106 – התקווה של אדמאן / Adaman's Hope

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 102. משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak אדמאן רוצה קרב נגד דיאלגה בצורת המקור שלו. אחרי משימה 102, תוכלו למצוא את אדמאן בGinkgo Landing. הוא ידבר על כך שדברים מסוימים לעולם לא משתנים ואז הוא יבקש קרב נגד דיאלגה. הוציאו את כל הפוקימונים […]

משימות צד: 105 – מירוץ הבלונים האולטימטיבי / The Ultimate Balloon Race

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם לשדרג לגרסה 1.1 ולהביס את דיאלגה ופאלקיה. האדם שמריץ את מירוץ הבלונים בCoronet Highlands מציב בפניכם אתגר: לפוצץ 40 בלונים. אחרי שתנצחו את וולו, האתגר הזה יפתח, מפסגת הבסיס. יש 60 בלונים ועליכם לפוצץ רק 40. ניתן להשתמש בפוקימון רכיבה כלשהו לשם ביצוע המשימה. כשתסיימו את המשימה, תקבלו: […]

משימות צד: 104 – נלחמים בנשק הסודי של חיל האבטחה / Battling the Security Corps' Secret Weapon

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם לשדרג לגרסה 1.1 ולהביס את דיאלגה ופאלקיה. זיסו מציעה שתערכו קרב נגד מאמן פוקימונים מוכשר מחיל האבטחה. כאשר תדברו איתה, היא תספר לכם שהיא מצאה יריב חדש עבורכם. מדובר ברס, השומר של הכפר. נצחו אותו. רמה: 63 סוגים: יכולת: – בידוף מתקפות: Thunderbolt Ice Beam Shadow Ball Swift […]

משימות צד: 103 – חופרים בשביל המחר / Digging for Tomorrow

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם לשדרג לגרסה 1.1 ולהביס את דיאלגה ופאלקיה. קוצ'יקה מבקש מכם להרגיע פוקימון במנהרת אורבורו (Oreburrow Tunnel). מסתבר שיש בעיה שמתרחשת במנהרה וקוצ'יקה צריך את העזרה שלכם. כאשר תגיעו לשם, תראו אוניקס אלפא גורם לבעיות. תצטרכו להביס את הפוקימון. לאחר שתעשו את זה, הוא לא יירגע, אבל קוצ'יקה יבין […]

משימות צד: 102 – יום מפציע / Daybreak

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם לסיים את משימה 101: משימות צד: 101 – התפרצות המונית מסיבית באדמות קרח / Massive Mass Outbreak in the Icelands אדמאן ואירידה לוקחים אתכם לObsidian Fieldlands כדי לראות את זריחת החמה. כשתסיימו את המשימה, תקבלו: 1 אבן שחר (Dawn Stone) 1 Seed of Mastery 3 ממתק ניסיון גדול […]

משימות צד: 101 – התפרצות המונית מסיבית באדמות קרח / Massive Mass Outbreak in the Icelands

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם לסיים את משימה 100: משימות צד: 100 – התפרצות המונית מסיבית באדמות גבוהות / Massive Mass Outbreak in the Highlands מאי רוצה שתמשיכו במחקר שלכם. אחרי שתחזרו מCobalt Coastlands, היא תחשוף שיש התפרצויות המוניות מאסיביות בAlabaster Icelands והיא תציע לכם ללכת לבדוק את הנושא. כאשר תגיעו לשם, ליאן […]

משימות צד: 100 – התפרצות המונית מסיבית באדמות גבוהות / Massive Mass Outbreak in the Highlands

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם לסיים את משימה 99: משימות צד: 99 – טריק אסטרטגיית הטיפול / Tricky Treat Strategy מאי סומכת עליכם שתמשיכו לחקור את הנושא. אחרי שתחזרו אליה, תגלו שלא היא זו שביקשה את עוגות הפטרייה והיא תוהה אם פוקימון עשה את זה. היא תספר לכם שיש התפרצות המונית מסיבית בCobalt […]

משימות צד: 99 – טריק אסטרטגיית הטיפול / Tricky Treat Strategy

כדי לפתוח את האתגר הזה, יהיה עליכם להשלים את משימה 98: משימות צד: 98 – התפרצות המונית מסיבית באדמות חוף / Massive Mass Outbreak in the Coastlands מאי נמצאת במטה המרכזי של צוות גלקסי. היא מבקשת מכם להביא לה 10 עוגות פטרייה לSecret Hollow שנמצא בAlabaster Icelands. כשתחזרו, תמצאו אותה בבניין גלקסי והמשימה תסתיים. כשתסיימו […]