הכיסלצת היומית: אור הפרעונים / מיכאל אלבוים (דור 4)

אוֹרפָּה (אור+רפה) ~> פַּרְאוֹר (פרעה+אור) היום נלמד על מתכות, ספציפית על אוֹרִיקָלְקוֹם, מתכת מיתולוגית שצוברת אנרגיה תחת חום במקום להיות מותכת. במקביל יש לנו מילים כמו Oracle (אדם חכם או מלומד שמייצג את האל), Lupaster (זאב מצרי), Cairo (קהיר), Pharaoh (פרעה), Luchar (להילחם בספרדית, לוצ'דורס), או Lucarius (האחד ששייך לאור). כל אלה מרכיבים את הכיסלצת […]